Babka za TM

Za Tęczowy Most odeszła Babka, była z nami do 22 roku swojego życia, otoczona miłością w domu tymczasowym Maryli.

Tak bywa, na szczęście dla kotów, iż niechciane przez spadkobierców istoty znajdują spokojną przestrzeń z zapewnioną super opieką. Babka, mimo zdrowotnych typowych dla jej wieku problemów, ani przez chwilkę nie była zaniedbana.