aukcja pomocowa

Jednocześnie z aktywnością sprzedażową na profilu allegrowym Kociej Mamy zamieszczać będziemy dokładnie tak samo, jak w latach poprzednich, aukcje mające na celu wsparcie fundacji w określonym, zdefiniowanym działaniu. Czytaj dalej

kiermaszujemy

Z przyjemnością informuję, iż mamy już ustalony plan na najbliższe miesiące, a dotyczy on naszych spotkań z sympatykami fundacji, w ramach wydarzenia organizowanego w starej odlewni przy ulicy Piotrkowskiej.

Czytaj dalej

kocie stoisko

W ostatnim czasie zauważyłam większą aktywność różnych instytucji w organizowaniu imprez plenerowych z udziałem organizacji społecznych, działających w trybie nie tylko non profit, pomocowo dedykowanym zwierzętom, ludziom z niepełnosprawnościami, chorym przewlekle czy nierelacyjnym środowiskowo. Panika wywołana pandemią jakby zmalała i wolno zaczynamy odwieszać zarzucone tematy.

Czytaj dalej

Rezultat akcji Mruczek sam o pomoc nie poprosi

Wszyscy mamy świadomość tego, że organizacjom obecnie trudniej się działa i realizuje cele statutowe. Dotacje na aktywność pomocową dedykowaną ludziom, dzieciom oraz osobom przewlekle czy nieuleczalnie chorym, jakoś nadal cudownie się znajdują. Natomiast my, osoby będące założycielami swoich prywatnych organizacji, a przecież Kocia Mama także się wpisuje w ten obszar, jesteśmy pozostawieni dosłownie samym sobie i nikogo nie obchodzi, skąd uzyskamy fundusze na realizacje zadań czy prowadzenie interwencji.

Czytaj dalej