Wolontariat

Cała działalność statutowa Fundacji oparta jest na wolontariacie. Żadna z osób działających tu na rzecz pomocy kotom nie pobiera wynagrodzenia.

Bardzo często otrzymujemy pytanie na pocztę fundacyjną z zapytaniem o wolontariat w Kociej Mamie.

Jest wiele możliwych form działania, a każdy może je dopasować do swoich umiejętności, predyspozycji i czasu.

Dom tymczasowy

Chętna do takiej pracy osoba otrzymuje od Fundacji kuwetę, miseczki  jedzonko i żwirek, czyli podstawowe kocie wyposażenie. Kot rezydent oczywiście zostaje przekazany z książeczką zdrowia. Jeśli wymaga dalszego leczenia, wolontariusz musi je kontynuować, a koszty leczenia pokrywa Fundacja. Leczymy kota w jednej ze wskazanych przez Fundację lecznic.
Osoba opiekująca się kociakiem rezydentem ma ścisły kontakt z ludźmi z Fundacji. Nie jest pozostawiona sama sobie, zawsze może liczyć na naszą pomoc i doradztwo.
Moment adopcji jest zawsze trudny, pierwsze adopcje przeprowadzane są pod okiem osoby opiekującej się nowym wolontariuszem.

Zbiórki, kiermasze, zajęcia edukacyjne

W przypadku osób, które nie mogą być opiekunami kotów adopcyjnych ze względów zdrowotnych, np. alergie, uczulenie, przebyte choroby, wolontariat może polegać na pomocy w organizowaniu zbiórek karmy w szkołach, udziału w kiermaszach czy przedsięwzięciach kulturalnych, w jakich bierze udział Kocia Mama.

transport

Fundacja nie posiada samochodu. Dużą pomocą w przypadku osób posiadających prawo jazdy i przemieszczających się po mieście i w okolicach jest pomoc w transporcie klatek, kontenerów, kotów do lecznic czy w przewozie karmy z siedziby Fundacji do poszczególnych wolontariuszy.

Wykonywanie Rękodzieła

Inną formą pomocy jest wykonywanie na rzecz Fundacji wyrobów rękodzieła artystycznego, w szczególności z kocimi motywami, które potem sprzedawane w sklepiku bądź na kiermaszach. Uzyskane z ich sprzedaży pieniądze zasilają konto Fundacji i pozwalają na zapewnienie opieki medycznej oraz wyżywienia. Oczywiście wszystkie półprodukty potrzebne do wyrobu rękodzieła zapewnia Fundacja.

 

Młodzież, która chce otrzymać większą liczbę punktów przy egzaminach do szkół ponadpodstawowych oczywiście otrzymuje pisemne zaświadczenia o przebyciu wolontariatu w Fundacji, ale okres pełnienia funkcji wolontariusza nie może być krótszy niż pół roku.

Z przyjemnością obserwuję, iż posiadanie pozytywnej opinii z przebytej pracy wolontariackiej w Fundacji Kocia Mama przynosi byłym i obecnym wolontariuszom korzyści w podjęciu pracy czy otrzymania lepszego stanowiska.
Nasza rekomendacja jest gwarantem dobrej pracy, fachowości, odpowiedzialności, umiejętności porozumienia w kontaktach międzyludzkich oraz kreatywności tak bardzo obecnie cenionej przez pracodawców i zwierzchników.

WZÓR UMOWY O WOLONTARIAT

WZÓR UMOWY O E-WOLONTARIAT

ZGODA NA WOLONTARIAT OSOBY NIELETNIEJ