Wpłaty na konto

Wszystkim zainteresowanym, którzy chcieliby wesprzeć naszą fundację datkiem pieniężnym podajemy Nr konta bankowego naszej fundacji:

89 8784 0003 2001 0001 0155 0001

Ważne przy wykonywaniu przelewów !!!

Naszym kontem fundacyjnym opiekuje się bank, który jest bardzo dla nas życzliwy i wyrozumiały, jednakże są pewne procedury, których przestrzegać muszą osoby pragnące wpłacić darowiznę na leczenie czy rehabilitację kociaków po operacji.

Ze względów proceduralnych, żeby nie było zamieszania
i nie były niepotrzebnie odsyłane pieniądze, proszę o wypełnianie zlecenia przelewów następująco:

– zawsze w rubryce KOMU podajemy nazwę fundacji,
– potem nr rachunku, który znajduje się na stronie internetowej
– następnie wpisujemy kwotę, jaką pragniemy przekazać
– i dopiero po podaniu własnych danych (imię, nazwisko, adres)
– piszemy dla kogo – czyli dla jakiego kociaka, bądź na jaki cel przeznaczona jest Państwa pomoc (w tytule przelewu).
Wypełnienie w ten sposób polecenia przelewu zapewni sprawną pracę banku
i unikniemy niepotrzebnych manewrów wyjaśniających.

Informacja dla osób robiących przelewy z zagranicy:

BIC:BSRLPLP1 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
Nr r-ku 89 8784 0003 2001 0001 0155 0001
Fundacja KOCIA MAMA Łódź 93-165 ul.Pryncypalna 56
Przez BIC:MBREPLPW Mazowiecki Bank Regionalny S.A w Warszawie POŚREDNIK: Tu się podaje nazwę banku zagranicznego.

Możliwe jest również zrealizowanie wpłaty przez PayPal!

Dziękujemy serdecznie za pomoc w imieniu kociastych.


Odlicz darowiznę od dochodu

Choć niewiele osób o tym wie, od 2007 możliwe jest odliczanie od dochodu darowizn na cele organizacji pożytku publicznego.

Kwota darowizny (maksymalnie 6% dochodu) pomniejsza podstawę obliczenia podatku dochodowego.

Darowizny podlegające odliczeniu mogą zostać przekazane m.in. na następujące cele pożytku publicznego:
– działalności charytatywnej;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– promocji i organizacji wolontariatu.
Łączna kwota odliczeń z każdego z tytułów wymienionych w tabeli oraz ze wszystkich tych tytułów łącznie nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu.
Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Sposoby i podstawy odliczenia darowizn reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 26. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędach Skarbowych lub np. po adresem:
http://www.pit.pl/odliczenia_od_dochoduprzychodu_220.php
http://www.pit.pl/darowizny/index.php

Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości zwłaszcza tych, którzy od lat wspierają Fundację. Każda wpłata na nasze konto jest dokumentowana potwierdzeniem przelewu lub innym potwierdzeniem będącym podstawą do odliczenia od podatku.

Pomagając innym robisz też coś dla siebie. Warto pomagać.