Akty prawne

Najważniejsze  dokumenty związane z powstaniem i funkcjonowaniem Fundacji Kocia Mama:

STATUT FUNDACJI KOCIA MAMA


akt notarialny O USTANOWIENIU FUNDACJI


Rejestracja fundacji


KRS aktualny


STATUS OPP


POLITYKA PRYWATNOŚCI


nip


regon


Prawo Ochronne na znak towarowy

Departament Badań Znaków Towarowych wydał Decyzję o udzieleniu Prawa Ochronnego na znak słowno-graficzny Fundacji Izy Milińskiej Kocia Mama www.kociamama.pl. Od tej chwili nie wolno bez zgody Prezesa Fundacji używać nazwy ani Logo FKM.


SPRAWOZDANIA Z PRACY FUNDACJI

Za rok 2021 Sprawozdanie finansowe

Za rok 2020 Sprawozdanie finansowe

Za rok 2019 Sprawozdanie finansowe

Za rok 2018 Sprawozdanie finansowe

Za rok 2017 Sprawozdanie finansowe – Sprawozdanie merytoryczne

Za rok 2016 Wprowadzenie –  BilansRachunek zysków i strat  – Sprawozdanie merytoryczne

Za rok 2015 Bilans – Informacja dodatkowaRachunek zysków i strat – Wprowadzenie


ZEZWOLENIE NA ZBIÓRKI PUBLICZNE 2016/17

Zezwolenie numer 2017/3156/OR  dostępne pod adresem strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 


SPRAWOZDANIA ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH 201120102009


Księgowość

Opiekę nad sprawami księgowymi Fundacji sprawuje pani Dorota Nowakowska z firmy VIKA BIURO RACHUNKOWE DOROTA NOWAKOWSKA.


opieka prawna

Fundacją opiekuje się Kancelaria prawna Rębowski&Kosela


PRAWA AUTORSKIE

Niniejsza strona internetowa stanowi wyłączną własność Fundacji Izy Milińskiej „Kocia Mama” oraz podlega prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.).

Żaden element zamieszczony na niniejszej stronie internetowej (dotyczy to tekstów, zdjęć, grafik i plików), nie może być rozpowszechniany, ani w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach internetowych), ani w formie drukowanej bez pisemnej zgody Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fundacji Kocia Mama. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie www.kociamama.pl w świetle powyższej ustawy są własnością Fundacji „Kocia Mama” i jakiekolwiek ich kopiowanie, wykorzystywanie na własne potrzeby bez zgody Fundacji jest zabronione.