Akcje pomocowe nie tylko dla kotów

Kilkakrotnie wspominałam już o nowelizacji Statutu Fundacji Kocia Mama. Zadziało się tak z prostej prozaicznej wymuszonej przez życie przyczyny, wejścia w przestrzeń pomocową skierowaną w stosunku do dzieci i ludzi. Zbieranie nakrętek i plastikowych korków czy też prowadzone akcje i kampanie społeczne nie wymagały żadnych finansowych nakładów. Natomiast koszty związane z edukacją czyli konieczność nabycia wszelkich pomocy dydaktycznych były ujęte w starym Statucie.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w chwili, kiedy menadżerka Iwonka uzyskała możliwość pozyskania wsparcia dla pracujących w Fundacji Wolontariuszy. Nie muszę dodawać, że od zawsze pracujemy zgodnie z wszelkimi normami administracyjnymi, do przestrzegania których zobligowana jest każda organizacja pozarządowa. Stypendium im Pitusia wyjątkowego kota wymusiło także zmianę zapisu kilku paragrafów.

W nowej formie Statutu mam nadzieję, że zawarliśmy najważniejsze aspekty naszej działalności. Ponadto uważam, że obecny zakres aktywności jak na Fundację stricte non profit i jak jest już szalenie rozbudowany i wszechstronny. Fundacja Kocia Mama to więcej niż tylko fundacja i muszę się całkowicie z tą opinią zgodzić. Dumna jestem, że w tak  trudnym społecznie czasie Kocia Mama nie tylko o chore koty się troszczy, ale i wspiera dotknięte przez los dzieci oraz pomaga w codziennym życiu wolontariuszom.

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Projekt wspólny z Bankiem Żywności dedykowany jest generalnie dla ludzi Fundacji i pomaga przetrwać związane z panującym wirusem Covid-19 utrudnienia dnia codziennego i kłopoty wynikające z utraty pracy.

2020