Grom za TM

Z wcześniakami zbyt szybko zabranymi matce tak bywa, że odchodzą nagle kompletnie bez znanej nam przyczyny.

Przebadane przez lekarza, pod troskliwą opieką domu tymczasowego, mimo starania uciekają na drugą stronę życia. Przykre, bolesne, jednak po otarciu łez, ratujemy kolejne!