Statystyka za rok 2018

Rok 2018 już za nami, zatem jak zwykle należy zapoznać sympatyków i obserwujących nasze działania, z efektami wolontariackiej pracy.

Najważniejsze zawsze są adopcje, bowiem ta aktywność ma bezpośrednio wpływ na jakość kociego życia.
Łącznie do nowych domów oddano 143 koty: 76 kociąt, 44 młodziaki i 18 dorosłych.

Z trudnych adopcji, do których to zaliczamy koty z niepełnosprwnościami, te pooperacyjne oraz wycofane, domy znalazło 9 kotów.

7 kotów z wirtualnych adopcji otoczonych zostało opieką finansową.

Za TM pofrunęło 28 kociaków.

Dom znalazły 2 psy i 1 królik.

Fundacja wzbogaciła się o trzy enklawy, obecnie posiadamy ich 11, bowiem wznowiła pracę ta na Radogoszczu.

Karmiciele otrzymali 112 styropianowych domków różnej wielkości w zależności od liczebności kociej społeczności w danym miejscu.

Statystyka klatkowa Ani:
Ta aktywność ma oczywiście drugie dno. Wypożyczanie sprzętu jest pośrednio formą edukacji z zakresu adopcji kotów rekrutujących się ze środowiska, z domów, do których zostały przygarnięte ciężarne kotki ale i promocją zabiegów ograniczających nadmierną populację, co bezpośrednio inspiruje do podjęcia stosownej interwencji.
Efektem dodatkowym jest oczywiście przyjmowanie przez Fundację kociaków w wieku różnym, do adopcji.

Sprzęt wypożyczony został 64 razy: najczęściej klatki-łapki – 55, kennele – 17, kontenery – 7 i raz podbierak.
Ze sprzętu korzystały w sumie 103 koty:
Kastracja: kocice: 37; kocury: 17
Leczenie: kocice: 2; kocury: 7
Adopcje: kocice: 3; kocury: 2, kocięta: 31
Złapane własne koty: kocury: 2
Inne: 2

Statystyka Renaty:
Zajęcia edukacyjne to aktywność, której głównym celem jest kształtowanie właściwej relacji i komunikacji pomiędzy ludźmi a kotami, a przy okazji, zmiana światopoglądu pedagogów odnośnie kotów, bowiem i w tym zakresie konieczna jest weryfikacja wiadomości. Dzięki edukacji promujemy też wolontariat ale i pozyskujemy karmę dla DT i enklaw.

w 2018 r. zespoły edukacyjne odwiedziły:

A. W Łodzi

· 4 Szkoły Podstawowe – w tym w jednej placówce, z uwagi na liczbę zainteresowanych klas zajęcia przeprowadzane były w dwóch turach
· 2 Szkoły Średnie
· 3 Przedszkola
· Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie – dwukrotnie, bo spotkania z Podopiecznymi ŁTA wpisały się na stałe w kalendarz zajęć

Łącznie, w Łodzi przeprowadzono zajęcia w 57 grupach dzieci, młodzieży oraz dorosłych w różnym wieku – w sumie edukując ok.1073 osób (nie licząc opiekunów ).

Na edukację, w łódzkich placówkach, zespoły edukujące poświeciły 1440 minut – co odpowiada 24 godzinom zegarowym.

B. Dwie podłódzkie placówki:

· Szkołę Podstawową w Ksawerowie – 45 minutowe spotkanie dla kilkunastoosobowej klasy, której wychowawczynią jest Pani Agnieszka, nauczycielka matematyki, która od lat organizuje zbiórkę karmy na rzecz podopiecznych Fundacji, a koci edukatorzy zawsze chętnie pracują dla tej społeczności
· Szkołę Podstawową nr 10 w Zgierzu – przeprowadzając w niej zajęcia edukacyjne w 6 klasach, dla ok. 100 dzieci. Dwa zespoły edukowały równolegle, w czasie trzech godzin lekcyjnych, co łącznie daje 270 minut opowieści o kotach i Fundacji

C. Spoza województwa łódzkiego:

· Ok.120 uczniów z warszawskiej podstawówki i gimnazjum (3 klasy siódme oraz 2 gimnazjalne), prowadząc prelekcję na dwóch godzinach lekcyjnych

Podsumowując:
W 2018 roku, wolontariuszki Fundacji Kocia Mama, spędziły edukując 1845 minut, czyli ok. 30 godzin zegarowych.

Nie wliczamy w to godzin dojazdu, stania w korkach, przygotowywania materiałów koniecznych do edukacji oraz rozmów motywujących z tymi najważniejszymi edukatorami czyli naszymi prywatnymi mruczkami.

Zajęcia przeprowadzone zostały w 69 grupach, łącznie dla ok. 1312 dzieci, młodzieży i dorosłych w różnym wieku.

Opublikowano w kategoriach: Łódź