Statystyka za rok 2023

Bilans, czyli wszystkie statystyki, stanowią najlepszy obraz naszej aktywności i osiągnięć, nie tylko w sensie ilościowym, ale również jakościowym.

Statystyka Ani:

 1. Adopcje z fundacji wyniosły 175, w tym 57 w trybie tak zwanym „spod lady”. Oznacza to, że zwierzęta te zostały przekazane do adopcji na zasadach normalnej umowy, jednak bez oficjalnego ogłoszenia. Sytuacja taka zachodzi, gdy zwierzęta, zwłaszcza te z grupy przewlekle chorych, kalekich czy po skomplikowanych zabiegach, znajdują nowy dom u osoby rekomendowanej przez wolontariusza lub przyjaciela fundacji.
 2. Adopcje spoza fundacji obejmują 44 koty o zróżnicowanym wieku i stanie zdrowia, które dzięki wsparciu Kociej Mamy znalazły swoje nowe domy.
 3. Kolejną nową pozycją w naszej statystyce adopcyjnej są zrzeczenia właścicielskie kotów. Wprowadziłam ten zwyczaj z uwagi na kłopotliwe sytuacje, gdy po urazie, często lokomocyjnym lub wypadkami z okna czy balkonu, opiekun, chcąc uniknąć kosztów, naciska na klinikę w kierunku eutanazji. Aby ochronić zwierzę, które nie kwalifikuje się do tego rodzaju zabiegu, proponujemy zrzeczenie praw do kota. Dzięki temu sytuacja zwierzaka staje się jasna, a fundacja, przejmując prawa opiekuńcze, wdraża odpowiednie procedury pomocy, generując przy tym określony budżet. W roku 2023 zrzeczenia podpisały 23 osoby, głównie byli to ludzie oddający koty, które dotychczas bytowały w hodowlach.
 4. Tęczowe Mosty – 13. Ta liczba zawsze wydaje się zbyt duża, nawet jeśli jest minimalna w odniesieniu do ogólnej ilości ocalonych kotów. W ubiegłym roku na szczęście nie wystąpiła żadna zaraza ani epidemia, jednak spośród kotów, które poleciały za TM, przeważały głównie kocięta z defektem genetycznym lub skrajnie wycieńczone.

 

Statystyka Natalii:

W roku ubiegłym wolontariuszki wykarmiły butelką 30 osesków, czyli uratowały istoty skazane na śmierć przez osoby niezwiązane z fundacją.

1. Z chwilą podjęcia współpracy z Animal Patrol, oddziałem Straży Miejskiej w Łodzi, zyskaliśmy kolejną statystykę, a mianowicie kocięta przyjęte przez służby mundurowe w ramach typowych interwencji. Jednak z uwagi na swoją niesamodzielność, nie trafiły one do schroniska, lecz stosownym dokumentem zostały przekazane pod opiekę fundacji. Od 8 sierpnia do końca roku udało nam się uratować 25 kociąt, zdecydowanie dominującą grupą były te, które wymagały karmienia butelką.

 

Statystyka Szefowej:

 1. W roku ubiegłym wydałam 47 kocich budek.
 2. Wypożyczyłam 31 razy klatki łapki.
 3. Klatek kennelowych – 11.
 4. Kontenerów – 6.
 5. Kuwet – 7.
 6. Chwytak – 1.

 

Statystyka Kasi:

Edukacja po okresie pandemii delikatnie obniżyła swoje loty, jednak rok ubiegły był przełomowy, a systematyczny rytm zajęć zaczął wzrastać.

 1. W roku ubiegłym na kocich spotkaniach edukatorki spędziły ogółem 47 pełnych zegarowych godzin, nie licząc czasu poświęconego na dojazd oraz na przekonywanie kotów do konstruktywnej współpracy.

2. W szkołach spędziłyśmy 21 godzin, w przedszkolach 25, oraz przeprowadzony został wykład dla podopiecznych Domu Dziecka.

Statystyka Iwonki:

Jest to niezwykle istotny bilans, ponieważ ilustruje bardzo aktywną, wszechstronną skuteczność wolontariuszki w wyszukiwaniu przeróżnych form pomocowych, przekładających się na określone, czasem nawet bardzo imponujące kwoty.

 1. Na portalu „Ratujemy Zwierzaki” założone zostały 24 akcje zbiórkowe, z których zebraliśmy kwotę: 38.881 zł.
 2. Udział w ogólnopolskiej akcji „koszyczków świątecznych”, organizowanej przez krakowską Fundację „Stawiamy na Łapy”, 2 razy – święta Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia, zebrano kwotę: 2.860 zł.
 3. Udział w ogólnopolskiej akcji „Mruczek sam nie poprosi o pomoc”, organizowanej przez krakowską organizację Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej, zebrano kwotę: 1.670 zł.
 4. Udział w akcji organizowanej przez CH Nowa Górna w Łodzi w dniu 14-15.04.23, zebrano kwotę: 375 zł oraz ok. 15 kg karmy.
 5. Współpraca z Fundacją Nasze Zoo i ogólnopolską platformą „dlaSchroniska”, zebrano kwotę: 13.454 zł.
 6. Udział w Miejskim Dniu Dziecka organizowanym przez Łódzkie Centrum Wydarzeń w dniu 4.06.23, zebrano kwotę: 1.200 zł.
 7. Piknik Plenerowy „u Majewskiego”, organizowany przez UMŁ Biuro Aktywności Miejskiej w dniu 20.05.23, zebrano kwotę: 500 zł.
 8. Kiermasz z okazji urodzin Animal Patrolu w dniu 15.07.23, zebrano kwotę: ok. 300 zł.
 9. Udział w Targu Jaracza w m-cu lipcu, zebrano kwotę: ok. 80 zł.
 10. Udział w obchodach Dni Pabianic – kiermasz w dniu 3.09.23, zebrano kwotę: 300 zł.
 11. Udział w festynie w Parafii Św. Franciszka z Asyżu, kiermasz w dniu 1.10.23, zebrano kwotę: 450 zł.
 12. Udział w akcjach specjalnych na portalu Ratujemy Zwierzaki:
 13. Skarbonka na opłacenie badań przy użyciu tomografu, zebrano kwotę: 150 zł.
 14. Skarbonka akcji „Otul ciepłem zwierzaka”, zebrano kwotę: 1.175 zł.
 15. Współpraca z portalem Ubrania do Oddania, zebrano kwotę: 2.360 zł.
 16. Udział w akcji organizowanej przez sklep Zoozone w m-cu październiku, zebrano kwotę: 840 zł.
 17. Wsparcie od firmy Rossmann w m-cu styczniu i listopadzie, łącznie otrzymaliśmy kilkanaście palet karmy, żwirku, środków czystości.
 18. Wsparcie od firmy MARS Polska, w m-cu sierpniu otrzymaliśmy 6 palet mokrej karmy.

Ponadto propagowane były adopcje wirtualne oraz udzielana pomoc przy rozliczaniu PIT-ów. Łącznie za udział w akcjach zebraliśmy w 2023 roku: 64.495 zł.

Analiza tejże statystyki pokazuje doskonale, jak można z sukcesem każdy pomysł przekuć na określony budżet. Dziękując za rok wspólnej pracy, nadal jesteśmy chętni do udziału w kolejnych edycjach znanych nam już, ale i nowych akcji. Kreatywne, zawsze staramy się śmiało otwierać nowe drzwi, bez zbędnego wahania czy niepokoju, ponieważ tylko odwaga i chęć rozwoju pomagają utrzymać w dobrej formie kondycję finansową Kociej Mamy.

Statystyka Ani i Eli:

Jeszcze jedno novum tego roku, a mianowicie uwzględnimy w bilansie rocznym bardzo istotne zadanie, jakim jest korekta pisanych przeze mnie reportaży, dokumentów przygotowywanych przez Iwonkę czy Emilkę. Dbając o poprawność językową, stylistykę oraz składnię, utworzyłam zespół korektorek składający się z Ani i Eli. Wolontariuszki w ubiegłym roku poprawiły 240 napisanych przeze mnie reportaży. Podział wynika z ich wolnego czasu, tak więc Ania zweryfikowała 81 tekstów, a Ela 179, przy czym ta liczba zawiera także inne oprócz tylko moich.