Ruszył miejski program kastracji kotów wolnożyjących!

Wreszcie ruszył miejski program kastracji dzikich kotów.
Marzeniem moim jest, by trwał cały rok, ale akurat w tym roku na ten cel przeznaczono bardzo mierne środki. Zachęcam zatem opiekunów kotów do rezerwowania terminów zabiegów w tych lecznicach, w których Fundacja posiada swój rachunek.

Podczas odłowu dzikich zdarzyć się mogą kompletnie nieplanowane i nieprzewidziane sytuacje. Łatwiej mi udzielić ewentualnego wsparcia finansowego w lecznicy, która z nami współpracuje.
Środków finansowych jest niewiele zatem zachęcam do działania, nie odkładajmy pracy na jesień, bo zwyczajnie może skończyć się budżet.

Ponadto opiekunów kotów, które zostaną zabezpieczone przed rozmnażaniem, Urząd będzie wspierał karmą. Ta forma zachęty do podjęcia starań o zabezpieczenie stada, była przeze mnie stosowana na kilka lat przed powołaniem Fundacji, dużo czasu minęło zanim Urząd dostrzegł pozytywne skutki takiej weryfikacji pomocowej. Czasem tylko delikatny nacisk jest najlepsza motywacją do działania.

Tych, którzy potrzebują wypożyczyć sprzęt do łapania, transportu bądź przetrzymywania kotów, zapraszam do mnie,  Szefowej FKM:  +48 604 952 582

Działajmy odławiajmy, lecznice są w stanie gotowości!
Życzę powodzenia i wielu zabezpieczonych kotów!